cyberЗам.-кметът на Враца Петя Долапчиева откри бизнес обучение за малки и средни предприятия по маркетинг и киберсигурност. Форумът бе организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Българският бизнес и предприемачество се нуждаят от добре подготвени, образовани и мотивирани кадри. А това са хората като вас, които не спират да се обучават и повишават своите знания, умения и квалификация. Това е и успешната формула за стабилност и иновативност. Служителите осигуряват 80% от резултатите в бизнеса“, изтъкна в приветствието си Долапчиева.
Участваха представители на бизнеса, неправителствения сектор, институции и студенти.