yoga woman on sea coast

На 21 юни 2016 година, в деня на лятното слънцестоене, държавите по света ще отбележат за втора поредна година Международния ден на йога.

По предложение, изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, на 11 декември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни става Международен ден на йога.

Йога е древна наука за човека. Нейните археологически следи водят до Харапската цивилизация в поречието на река Инд. Забележително е, че тя извира от дълбините на времето и продължава да съществува и до днес, формирайки линия на непрекъснатост. Предмет на тази наука е съществуването на човека като материално-енергийна структурна единица – микрокосмос и неговите взаимодействия с макрокосмоса – обграждащия го социум, свят, природа, космос, битие.

Характерна особеност на йога като наука е, че тя съдържа не само огромно теоретично знание, фиксирано писмено в многобройни древни, средновековни и съвременни текстове, но в още по-голяма степен тя е развила практическото приложение на това знание под формата на многообразни йогийски практики, обхващащи огромния диапазон на човешката личност – от чисто физическото ниво до най-фините и дълбинни нива на самовглъбяване и самопознание.

Целта на зананието и практиките по йога е една – постигането на такъв стабилен, неразрушим покой и вглъбеност на ума, при които да разцъфти дълбинната същност на личността и пълната хармония на индивидното и всеобщото в потока на съществуването. Причината светът да признава йога като ценност на общочовешката култура се корени във факта, че и най-незначителното постижение към тази цел дарява човека с вътрешен покой, по-добро здраве, по-хармонични отношения с околния свят, по-добри физически и интелектуални умения, по-голяма трудоспособност, умение за по-успешно преодоляване на трудности от всякакъв характер, позитивизъм, вътрешна радост и стабилност и много други екзистенциални качества, осигуряващи развитие, удовлетворение и благоденствие на личността.

Важна отличителна черта на знанието и практиката по йога е, че те се предават само от учител на ученик в индивидуална връзка и чрез фина трансмисия. Отношението “учител – ученик” формира една изключително богата и строго регламентирана образователна система, която е съществувала и се е развивала хилядолетия наред. Именно тази традиционна образователна система е осигурила непрекъснатостта на явлението йога във времето.

В България йога също се преподава от учители по йога с различна специализация и насоченост. На 21 юни, най-дългия ден в северното полукълбо, от 9.00 часа сутринта до късно вечерта Националният дворец на културата ще отвори врати за древното учение. Десетки школи по класическа йога от цяла България ще демонстрират практики в Зала 3, където желаещите ще могат да се упражняват, или просто да слушат и наблюдават. В Зала 3.1 учени-практици ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на йога, а в Зала 3.2 ще бъдат представени холистичната наука за здравето аюрведа, както и йога за деца и йога за бременни.