DigitalGarageGoogleНапук на все по разпространеното мнение, че журналистиката губи позиции и отстъпва пред разнообразните информационни платформи, канали, блогове и агрегати, Google иска да инвестира точно в това. На 2 юни започна втората процедура за финансиране на проекти в сферата на дигиталната журналистика част от инициативата Digital News Initiative. Проекти могат да се подават през следващите шест седмици, а финансирането, което се отпуска, е между 50 хил. евро и 1 млн. eвро.

През февруари тази година Google обяви първите 128 проекта, получили финансиране с общ размер 23 млн. евро от Иновационния фонд на Digital News Initiative. Фондът разполага с бюджет от 150 млн. евро, който ще бъде разпределен презс ледващите три години, за да подкрепя иновациите в европейската новинарска индустрия.

Кандидат – новатори

За финансиране могат да кандидатстват различни журналистически проекти – от такива на физически лица и стартиращи компании до утвърдени издатели. Единственото изискване е кандидатите да са базирани на територията на Европейския съюз и страните от Европейската асоциация за свободна търговия.

Фондът търси проекти, които демонстрират иновативно мислене при дигиталната журналистика, които подкрепят развитието на нови бизнес модели и може би дори променят начина, по който потребителите достигат до дигиталните новини. Проектите могат да бъдат експериментални, но трябва да имат добре формулирани цели и значителен дигитален компонент. Няма изискване да се използват продуктите на Google.

Според организацията и предложения проект варира и финансирането. За така наречените прототипни проекти на екипи с идея в начален етап на развитие то е до 50 хил. евро. В тази категория се поемат 100% от разходите. При средните и големите проекти се финансират до 70% от разходите, като в първия случай максималната сума е 300 хил. евро, а във втория до 1 млн. евро.

Кога и как

Срокът за кандидатстване е 11 юли 2016 г., а начинът чрез попълване на формуляр на английски на сайта на Digital News Initiative. След изтичане на срока предстоят няколко кръга на селекция, а следващите проекти, получили финансиране, ще бъдат обявени около Коледа.

Първоначалната селекция на проектите ще бъде направена от екип, състоящ се от професионалисти в индустрията и представители на Google, които ще проверят дали всички кандидатури отговарят на критериите за участие, иновации и въздействие. Те ще отправят препоръки относно финансирането на прототипните и средните проекти към
Съвета на фонда, който ще надзирава процеса на селекция на фонда. Съветът, сред които членове са изпълнителният директор на Telegraph Media Group Мърдок Макленън и директорът на онлайн изданието на вестник Der Spiegel Катарина Борхерт, ще гласува при финансирането на големите проекти.

Заедно за нова журналистика

Инициативата Digital News Initiative, която започна като партньорство между Google и няколко европейски новинарски организации, прерасна в екосистема с над 150 участници, които подкрепят качествената журналистика чрез технологиите и иновациите. Инициативата е отворена за всеки в сектора на дигиталната журналистика в Европа,
независимо дали е голяма или малка компания, вече утвърдила се или току-що създадена.

Миналата есен повече от хиляда проекта от 30 европейски държави кандидатстваха за финансиране от фонда. През февруари 128 проекта получиха общо 23 млн. евро финансиране. Страните с най-голяма концентрация на одобрени проекти са Германия, Франция и Великобритания, а българска компания още не е получавала финансиране.