На 22.04.2016 г. е взето решение за промяна в управлението на дружеството, администриращо информационния сайт blitz.bg.

Новоизбраният управител е Ивайло Крачунов, като промяната е заявена за вписване в Търговския регистър.