pateshestvie1104161Пътуващата фотоизложбата на проф. Румен Пенин – „Географията -пътешествие и приключение“ пристига в Ловеч. Професор Пенин е  преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на десетки учебници и учебни помагала по география на издателство „Булвест2000“., посетил е над 100 държави. Автор е на поредицата „География на океаните и континентите – География на Африка, География на Южна Америка, География на Северна Америка“, „Природна география на България“и др., предстои излизането на най-новата му книга „География на Азия“.Изложбата съдържа 40 платна с размери 100/70 см.

Това е втората такава изложба на професора, предишната е била преди 12 години. Фотосите са изключително атрактивни и интересни както за учениците, така и за техните учители и родители, като преподавателите по география могат да провеждат уроците си в нетрадиционна обстановка сред платната на професор Пенин.

От м. май 2013 г. до сега изложбата е посетила над 20 града – София – в СУ „Св. Климент Охридски“, Разград – Общински културен център, Шумен – Регионален исторически музей, Бургас –  Културен център Морско казино, Варна – Регионален исторически музей, Ямбол -Художествена галерия „Жорж Папазов“ , Велико Търново – Изложбени зали“Р. Михайлов“, Свищов – в сградата на общината, Горна Оряховица -изложбени зали, Стара Загора – Регионална библиотека „Захарий Княжевски“, Градска библиотека „П. Хилендарски“ Асеновград, Габрово, Казанлък, Смолян – Планетариума, Регионален исторически музей – Враца,Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен  и др.

Откриването на изложбата ще бъде на 20 април в Художествена Галерия – Ловеч от 14 ,00 часа. Проф. Пенин ще изнесе лекция пред ученици и учители от Ловеч.

Румен Пенин е роден на 27.05.1958 г. в гр. Септември. През 1983 г. завършва висшето си образование по география в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ и със златна значка за отличен успех. От 1985 г. е редовен аспирант в МГУ “М. Ломоносов” –  Географски факултет, катедра „Геохимия на ландшафтите и география на почвите“, където през 1989 г. успешно защитава дисертация, свързана с геоекологичните проблеми на Югозападна България (басейна на река Струма).

През 1989 г. постъпва като редовен асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Води лекции и упражнения в специалностите География, Туризъм, Регионално развитие и политика, География и биология, История и география. Участва в разработването на учебни програми по редица дисциплини, както и в новите учебни програми, свързани с промените в образователните степени в тези специалности към ГГФ. Научен ръководител на над 40 дипломанти и докторанти.

От 2006 г. е ръководител  на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Бил е ръководител и на магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология” (2002– 2006 г.).

Ръководител  на научни учебни практики и организатор на над 300 учебно-познавателни екскурзии в страната и чужбина за студентите от специалностите на ГГФ. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. е професор.

Проф. Пенин е един от основателите на Националната олимпиада по география и икономика, като от 2003 до 2010 г. вкл. е председател на Националната комисия за провеждането й.

Научните му интереси в областта на географията и природните науки са насочени към физическата география и ландшафтознанието, геохимията на тежките метали в околната среда, мониторинга и опазването на природната среда, урбоекологията, биогеохимията, регионалните екологични проблеми, географското и екологичното образование и др.

Автор и съавтор на редица университетски учебници, речници, ръководства и помагала, както и на над 120 научни статии, над 60 научно-популярни статии и над 70 учебници и учебни помагала и атласи, както и на електронни учебници, за различни класове по учебните предмети в средното образование.

Автор и съставител на поредицата от географски книги „География на континентите и океаните”, „География на Африка“, „География на Южна Америка“, „География на Северна Америка“, „Природна география на България“ и др. на изд. Булвест 2000. Консултант по редица картографски издания на издателство „Атласи”, „Картография” и др. Участник е в националната комисия по изработване на Държавни образователни изисквания за екологично образование и възпитание по география  към МОМН. Консултант по GEF-Проект за опазване на биологичното разнообразие – Програма по природозащитно обучение в района на национални паркове „Централен Балкан” и „Рила” (1998–2000 г.). Консултант по няколко екологични проекта в областта на опазването на биологичното разнообразие и природозащитното образование, програмата МАТРА и др. Взел е участие в Комисията по разработване на Национална стратегия за устойчиво развитие на Република България за редица общини.

Участвал е с доклади и постери в редица международни и национални конгреси, симпозиуми и конференции (Вашингтон–1992; Акапулко–1994; Москва–1995 и др.). Участник в няколко международни научни географски експедиции и проекти: Кавказ–1987; Монголия–Гоби 1990; Рила (българо-швейцарско-американски), 1994; Ладожко езеро–1991, 1992, 1995, 2000, 2009 и др.

Участвал е в колективите за разработване на проекти, свързани с екологичните проблеми и оптимизирането на природната среда в районите на Враца, Сливен, Бели Лом, Златица–Пирдоп, Земен, Благоевград, Бобовдол, Бургас и др. Участвал е в колективи за провеждане на експедиционни ландшафтни проучвания по научни проекти към ГГФ  в Рила, Беласица, района на вр. Миджур, Бурел, Берковска Стара планина и Козница, Влахина планина и др.

Пътешественик, посетил над 90 страни. Организатор е на самостоятелна научно-познавателна фотоизложба „Географията, като пътешествие. Географията, като приключение” (2004 г.), показана в над 40 селища на страната и на фотоизложбата “Географията – пътешествие и приключение” (2013 г.), спорнсорирани от издателство Булвест 2000.  Изнасял поредица от лекции, свързани с географското образование и обучение.