logoКорпоративният бранд „Белла” ще консолидира дейности и продукти от портфолиото на производствените предприятия „Фермата” и „Унибел”, както и на утвърдилата се през годините ХоРеКа търговска структура „Ипекс Груп”. Докато първите две компании са част от холдинга, то “Ипекс Груп” разполага с голямо продуктовото портфолио от собствени марки и е сериозен дистрибутор за българския пазар на продукти жт водещи фирми в областта на бързооборотните стоки.

Търговският екип обслужва както модерната търговия, така и традиционния пазар.
От съобщението на „Белла” не става ясно дали продуктите с нейните марки ще се продават в магазините директно или става въпрос за сливане на двете компании.

В изявление на “Белла” обаче се отбелязва, че започва консолидация, която включва вливане в структурата на „Белла България“ на търговски дружества, специализирани в бизнеса с храни, териториално консолидиране на съществуващи производствени мощности, както и окрупняване на мениджърските позиции на холдинга.

Стартираният план е допълнен от договорено външно и вътрешно финансиране за закупуване на машини и съоръжения от ново поколение. Планирани са инвестиции в различни производствени и търговски направления. Стремежът е развитие на конкурентна високотехнологична организация на дейността с ограничен достъп на човешка ръка и енергоспестяващи, екологични и здравословни технологии.

Първият етап от преструктурирането ще приключи в средата на настоящата календарна година, като до края на 2016-та хранителният холдинг ще е със значително опростена производствена, търговска и развойна структура, с намален брой юридически лица в структурата на холдинга. Реализираните икономии ще се насочат в иновативност, продуктивност и развитие на пазарното присъствие.