618x346Дейността на Съвета по религия към министъра на образованието и науката ще бъде възстановена, а в състава му ще включим по-широк кръг от общественици. Това каза вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева в парламента в отговор на въпрос на депутата от РБ Валентин Павлов за застъпването на православното християнство и религията в учебната програма.
Според Кунева това са сложни и чувствителни за обществото теми, които не биха могли да бъдат въпрос на еднолично решение. Тя обясни, че според сегашния Закон за народната просвета в рамките на задължителната подготовка в училищата религията се изучава в исторически, философски и културен план. Като самостоятелен предмет присъства в задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка в две форми – християнство и ислям.
В последните 10 години броят на учениците, които са посочили такъв ЗИП или СИП, е спаднал над 3 пъти – от 15 227 през 2006 г. на 4854 за цялата страна през 2015 г.