news_16157_863485623VTU_N5„Мартенски студентски четения” ще се проведат на 25-ти и 26-ти март в ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тази година е шеста поредна за форума, който традиционно привлича участници от различни български университети и научно-образователни институции.

В настоящето издание ще представят своите разработки студенти от бакалавърски и магистърски програми, дипломирани студенти и докторанти, представители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Медицинския университет в София, БАН. Списъкът от участниците, който тази година достига до 71, включва и студенти от руския Тверски държавен университет, което превръща Мартенските четения в международна проява. Докладите ще обхващат разнообразни теми в областта на историята, археологията, географията, етнологията, музеологията и архивистиката.

По традиция на събитието ще бъде представен сборникът с докладите от предходната година. Студентите и докторантите ще получат и сертификати за участието си от Декана на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. дин Иван Тютюнджиев.
Четенията ще бъдат открити в 9:30 на 25 март в аудитория 321 на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.