742351Бойка Маринска от РБ организира днес кръгла маса за проблемите на детското насилие съвместно с Националната мрежа на децата

Над 108 хиляди сигнала за деца в риск и с проблеми са подадени за една година – най-високият брой от създаването на Националната телефонна линия, посочи Маринска

Днес, 22 март, Бойка Маринска от РБ, председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към НС, съвместно с Националната мрежа за децата, организира Кръгла маса по проблемите на насилието и агресията сред и срещу децата.

Събитието ще се проведе днес от 11.00 ч., в зала 1, Източно крило в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър Батенберг“  № 1.

През 2015 г. на Националната телефонна линия за деца в риск са приети 108 852 обаждания – най-високият брой, регистрирани досега от старта на линията през 2009 г., цитира официалните данни Маринска. Най-много са подадените сигнали (649 бр.) са за деца в риск, като увеличението е с 40 % спрямо 2014 г. Те са свързани с физическо, психическо, сексуално насилие – обикновено съчетани, както и за пренебрегване на деца, риск от изоставяне, родителска небрежност, просия, лоши икономически и битови условия на отглеждане на деца. По думите на Маринска, 146 са консултациите с деца от специализираните институции (домове за деца, лишени от родителски грижи, социално-педагогически интернати и възпитателни-училища интернати) по въпроси, свързани с тревожност, притеснения за бъдещето, търсене на идентичност, битови и други конфликти в местата за отглеждане.

На форума днес ще бъдат представени данни за актуалната ситуация в страната за детското насилие, проблемите на гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства, ще бъдат споделени добри практики, ресурси и възможни решения на проблемите на детското насилие.

Пресофис, 22 март 2016 г.