fruits1Масови проверки на влизащите в страната пресни плодове и зеленчуци през граничните пунктове на българо – гръцката и българо – македонската граница започват от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Инспекторите ще следят за съответствие с обявеното качество на стоката и необходимите придружаващи документи – за произход, етикетировка, фактури и цялата придружаваща документация. Целта на проверките е да се предотврати вносът на некачествени и негодни за консумация плодове и зеленчуци.

От БАБХ очакват, че заради вдиганата блокада по границата с Гърция има опасност в страната да влезе развалена продукция, с произход Гърция.

През изминалата седмица, само за 4 дни, инспекторите на Агенцията извършиха внезапни проверки на пазари, борси, тържища, складове за търговия на едро и търговски вериги.

В резултат на инспекциите бяха бракуваха и унищожени 19 тона развалени плодове и зеленчуци, с което не бе допуснато некачествена стока да бъде консумирана от българския потребител.