EU-parliamentСтратегиите за реформи в България трябва да се превърнат в реални действия и конкретни резултати. Това подчертава в речта си първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, след публикуването на годишния доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

“Миналата година България предприе някои важни стъпки, за да постави отново реформата на дневен ред. Сега е време да се премине към следващия етап – превръщането на стратегиите за реформа на съдебната система и борбата с корупцията в реално действие и постигане на конкретни резултати”, е заявил Тимемрманс, цитиран в прессъобщение на Комисията.

“Приетите промени на националната конституция, с оглед провеждането на реформа в съдебната система, потвърждавайки политическата решимост за придвижване на стратегията за реформа на съдебната система, трябва бързо да бъдат последвани от приемането на останалите законодателни инициативи”, е подчертал още зам.-председателят на ЕК.

“Комисията приветства желанието на България да се възползва от допълнителна техническа помощ и опит за подпомагане процеса на реформи и Комисията е предоставила необходимите средства”, изтъква той.

“2016 трябва да бъде годината, в която българите ще почувстват действителен напредък. Постигането на реални резултати в борбата с корупцията на високо равнище и организираната престъпност остава най-голямото предизвикателство пред България и трябва да бъде с най-висок приоритет”, заключава Тимерманс.