15350_1611_1254733136Съставител на кръстословици осъди издател от Велико Търново за 2247 лв. от авторски права. Главницата възлиза на 1585 лв. от тази сума, а 662 лв. е мораторната лихва по иска.

По казуса са се произнесли магистрати от Окръжния съд в старата столица. Претенцията на автора е за неполучен хонорар от 5 лв. за всяка от общо 317 публикации. Те са направени в периода от януари 2011 г. до януари 2012 г.

Магистратите са отредили и виновното юридическо лице да разгласи за своя сметка диспозитива на съдебното решение в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна станция с национално покритие.

Постановено е издателят да плати и разноски по делото в размер на 1399 лв.Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново в 14-дневен срок.