kazanlukНа 28 декември, kazanlak.com навърши кръгли 15 години.

20 100 новини сме публикували в портала на Казанлък за 15 години. А вие, нашите потребители и приятели сте публикували над 2000 репорТИ за трите години от старта на рубриката.

Вашият виртуален град е вече с твърда аудиотория от 80 000 уникални потребители на месец. Активните потребители на ден са над 10 000. Над 70 на сто от потребителите ни са в активна възраст – между 25 и 54 години. Аудиторията на онлайн новинарската медия е равномерно разпледелена между половете – със съвсем лек превес на женската аудитори, която по правило е по-активна във всички медийни измервания на потреблението елекронните и интернет медиите.

През последната година и за kazanlak.com, както за останалата интернет среда у нас, се наблюдава засилване на потреблението чрез мобилни устройства. 56% от потребителите на kazanlak.com четат новини, репорТИ, обяви, гледат видео и споделят публикациите в социалните мрежи чрез традиционните  десктоп устройства – персонални компютри и лаптопи. Но вече 39 % от аудиоторията ни ползват редовно за четец мобилния си телефон, а 5% сърфират в портала от таблета си.

През 16-тата си година, Вашият виртуален град планира цялостен редизайн и модернизация на функционалността на kazanlak.com. Както казва екипът ни – в интернет за нас няма невъзможни неща, освен да намерим време за себе си, защото клиентите са с предимство 😉

Kazanlak.com ви благодари от все сърце за доверието, за любопитството ви, за активността, подкрепата, за поздравите и похвалите, за критиките, за приятелските съвети, за споделянето, за постоянството и за търпението ви, за годините дотук и годините напред, в които живеете с пулса на kazanlak.com – Вашият виртуален град!

Kazanlak.com