bulstatОт догодина регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен, съобщи директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова в понеделник. Вече всички, които подлежат на регистрация, ще могат да подадат документите си от компютър, като удостоверят самоличността си с електронен подпис.

Справките в регистъра също ще се правят изцяло електронно, но личните данни в тях ще бъдат заличени.

Изключително облекчена ще е вече процедурата за участниците в обществените поръчки. Освен това възложителите ще могат сами да правят справка в регистъра БУЛСТАТ за всички участници в процедурата. С новата система всеки регистриран в БУЛСТАТ ще има свое електронно досие.

Новите функционалности обаче ще заработят след като в сила влязат законови поправки.