tv_haskovo_logoНа последното си заседание за годината се събира утре ОбС. 4 са точките в дневния ред. Съветниците ще гласуват закриването на общинската телевизия, която просъществува около 2 години. 9 души работят в общинското предприятие. Приходите са само от реклама и не са достатъчни да покрият разходите, са мотивите за закриването. От началото на 2015 г. до ноември постъпленията са 39 099 лв., а разходите 119 579 лв., се посочва в докладната.

На заседанието съветниците ще гласуват намаляването на таксата за детска градина и на данъка за превозните средства. Така от 2016 г. родителите на децата до 4 г. ще плащат 45 лв., което е с 5 лв. по-малко. Сумата е формирана от постоянна такса, която става 25 лв., и останалата част, която зависи от броя на дните, в които децата са посещавали забавачката.

Да се даде съгласие общината да кандидатства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще гласуват още съветниците. Програмата предвижда директно предоставяне на безвъзмездни средства за дейности, с които да се намали бедността сред децата. Процедурата цели да се предостави подкрепа на малчуганите и техните семейства, така че да имат достъп до здравни услуги, образование, подобряване на средата, в която растат, и други.

Дата: 28.12.2015 17:51
Източник: Марица – Хасково – стр. 2
Автор: Цанка СЕМЕРДЖИЕВА