Иван Гранитски е български журналист, поет, редактор, критик, публицист, издател и обществен деец. Работил е във вестниците “Пулс”, “Литературен фронт” и др. През 1995 година е назначен за генерален директор на БНТ. Създава собствено издателство “Захарий Стоянов”. Доктор е на философските науки,