Единият от трите отбора, с които СОУ за европейски езици се представи на националното състезание по дебати SDI Open, провело се в събота и неделя в София. Ана-Мария

Панайотова и Иван Иванов от 11 клас безапелационно победиха в оспорваната надпревара и заеха първото място. При това Иван взе още една първа награда – за говорител. В състезанието участваха 60 отбора, като една трета от тях бяха студенти, обясни преподавателката в СОУЕЕ Емилия Бобева, която е и ръководител на клуба по дебати в училището.

И трите русенски тима се представили много добре, но Ана-Мария и Иван били абсолютно убедиj телни на финала, когато защитавали тезата „Това правителство ще позволи на учениците да избират предметите, които ще изучават в училище”.

Дата: 22.12.2015 03:22
Източник: Lubosloviebg/ Утро – стр. 3