1,5 млн. лева са спестени от програма „Администрация“ в Министерството на културата

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата. С тях се осигуряват допълнително средства за финансиране на сценичните изкуства и опазването на културното наследство.

По бюджетна програма „Сценични изкуства” ще бъдат прехвърлени близо 550 хил. лв., спестени от програма „Администрация”. Още 1 млн. лв. от същата програма се пренасочват за дейности по опазване на движимото и недвижимото културно наследство.