Държавните БНТ, БНР и БТА няма да бъдат охранявани от МВР. Решението е взето след обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии.

Това на практика означава БНР, БНТ и БТА да отделят средства от бюджета си за охрана, като преди това обявят и проведат законно изискващата се процедура за обществените поръчки.

Според запознати охраната на всяка една от трите държавни медии ще им струва с по 200 хиляди лева отгоре, тъй като досега МВР продължаваше да ги охранява, независимо че дейността на охранителната дирекция към Вътрешното министерство СОТ беше прекратена.

В медиите вече изтече информация, че БНР има проблеми с провеждането на обществени поръчки. Това стана, след като Комисията за защита на конкуренцията отмени решение за класиране  и определяне на изпълнител на обществена поръчка за „Основен ремонт на стълбища в ПРС на БНР, гр. София“.