wholesale-organic-foodЗа първи път на високо научно ниво се проведе в Европейския парламент семинар посветен на връзката между човешкото здраве и органичната храна. Организатори на събитието бяха българският евродепутат Момчил Неков и Отдела за оценка на научно-технологичните възможности (STOA) към Европейския парламент.

В него се включиха като лектори учени от Полша, България, Дания, Швеция, Италия, Холандия и Германия. Семинарът предизвика изключителен интерес в научните среди. Бяха представени резултатите от изследвания, които доказват, че органичните продукти имат благоприятно влияние върху човешкото здраве, включително и при раковите заболявания.

Сред гостите имаше неврохирурзи, поддръжници на конвенционалното земеделие, представители на сектор Биоземеделие в Брюксел и представители на ЕК и други европейски институции.В свое изказване Неков подчерта, че биопродуктите са инвестиция в здравеопазването. “Вярвам, че трябва да концентрираме усилията си върху предоставянето на качествена храна, особено за децата и младите хора, чиито имунна система се изгражда.

В тази връзка подкрепям предложението органичната храна да бъде включена в схемата за снабдяване на учебните заведения – Училищен плод”, заяви евродепутатът.Ученият от Варшавския научен университет, д-р Ева Рембяуковска, сподели свои наблюдения и проучвания, които са фокусирани върху връзката между биохраните и раковите заболявания. “Две жени бяха диагностицирани с рак на бъбреците.

Едната веднага мина на хранителна диета базирана изцяло на органични продукти, а другата продължи да се храни както преди. Първата жена живя още пет години, а втората само една”, разказа д-р Рембяуковска. Тя представи резултати от изследвания, според които извлечените сокове от био плодове и зеленчуци ограничават развитието на ракови клетки. Д-р Рембяуковска обяви също така, че резултатите от редица изследвания върху животни доказват, че на пилетата, на които е давана биохрана, са били по-дребни, но тяхната имунна система е била по-силна отколкото при пилетата хранени с продукти от конвенционалното земеделие. Д-р Филип Гранжан от Университета в Южна Дания каза, че почти всички видове нитрати имат негативно влияние върху мозъчните клетки, включително и в ембрионална фаза.

Той защити тезата си, като представи множество проучвания и изследвания в тази посока. “Резултатите от моите наблюдения сочат, че използването на нитрати може да коства годишно милиарди евро загуби в трудоспособността на хора с по-ниски нива на коефициент на интелигентност, заради излагането им на нитрати преди раждане.”, заяви д-р Гранжан. Той направи заключението, че основното предимство на органичната храна е липсата на нитрати.Германският учен Бернхард Вацъл, от института Макс Рубнер, представи изследвания, според които хората консумиращи био продукти водят по-здравословен начин на живот.

“Те не ядат вредни храни и наблягат над плодове и зеленчуци”, поясни Вацъл.Д-р Стоилко Апостолов, управител на българската фондация за биологично земеделие „Биоселена” представи родния опит в развитието на сектора. Той сподели, че биоземеделието у нас се развива динамично през последните 7 години, като сертифицираните площи са се увеличили 7 пъти. 1,5% от обработваемите земи се обработват съобразно стандартите на органичното земеделие. В България има дефицит на биоживотновъди.

Едва 0,6% от общия брой на органичните ферми в страната се занимават с отглеждане на животни. Д-р Апостолов допълни, че 70% от българите, консумиращи биохрани вярват, че тези храни имат благоприятно влияние върху здравето.Други участници в семинара представиха наблюдения и проучвания посветени на природните начини, чрез които биоземеделието се справя с вредителите. Някои от методите са толкова успешни, че дори вече се използват и в конвенционалното земеделие.В заключение евродепутатът Момчил Неков, чийто приоритет в ЕП е биоземеделието, обобщи, че научните наблюдения представени от експертите затвърждават предимствата на органичните храни. Това ги превръща в инвестиция в общественото здраве. Семинарът доказа нуждата и ползата от повече дискусии и научна дейност посветени на био храните.