В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство ще се проведе третото издание на Международната научно-практическата конференция „Мениджмънт и маркетинг в изкуството“ на 20 ноември, петък.

Научният форум с преподаватели и докторанти от  Пловдивския университет, Югозападния университет, Тракийския университет, НБУ, НХА и АМТИИ ще бъде открит в 9.30 ч. от ректора на Академията проф. академик Милчо Василев.

В работата на конференцията под председателството на доц. д-р Живка Бушева ще бъдат представени и доклади на практици от американски арторганизации, както и на  артмениджъри от водещи български културни институции.

Международният научен форум се организира от факултет „Музикален фолклор и хореография“ на АМТИИ и преподавателите в мениджърските магистратури „Артмениджмънт“, „PR на арторганизации“ и „Аниматор изкуство в туризма“.

Международна научно-практическа конференция „Мениджмънт и маркетинг в изкуството“ 20 ноември 2015, Зала 13, Централна сграда – АМТИИ

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30
Регистрация

9.30 – 9.45
Откриване
проф. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ

9.45 – 10.00
„Изобразително изкуство – управление и бизнес. Съвременни измерения“
Доц. д-р Ж. Бушева, АМТИИ
10.00 – 10.15
„Развитие на условията за дейност в държавните културни институти през 2015 год. чрез методики и правила за прилагане на делегирани бюджети”
Виктор Бойчев, директор на Куклен театър – Пловдив
10.15 – 10.30
„Маркетингово изграждане на взаимовръзки за развитие на арторганизация“
Райчо Станев, магистър по Артмениджмънт, управител на „Нагледна +“
10.30 – 10.45
„Управление на Арт център „Тракарт“
Георги Иванов /Жорж Трак/, управител на Културен център – музей „Тракарт“ – Пловдив
10.45 – 11.00
“Мениджърски подход при организация на фолклорен фестивал “Море от ритми”
Галина Гавраилова, Магистър по артмениджмънт – гр. Балчик
11.00 – 11.15
“Проектът – Проектите”
ас. Светлин Балездров, НХА
11.15 – 11.30
„Една особеност в отношенията субект-обект на PR-а на арторганизациите“
Доц. д-р Любомир Караджов, преподавател и PR на АМТИИ
11.30 – 11.45
„Жанрови неясноти при маркетирането на игрални филми“
Иван Владимиров, докторант ЮЗУ
11.45 – 12.00
„Управление на учебния процес и методи на преподаване на история на изкуството“
Гл.ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска, Тракийски университет
12.00 – 12.15
„Креативни възможности за артисти“
Моника Проффит, Изпълнителен директор на „Starry Night Programs“ – САЩ
12.15 – 12.30
„Брандиране в културата и изкуствата – идентичност и имидж“
Доц. д-р Татяна Стоичкова, НХА

12.30 – 13.30
Кафе пауза

13.30 – 13.45
„Еволюция на маркетинговата стратегия на Flying Carpet Theatre, Ню Йорк“
Адам Коплан, Артистичен директор на The Flying Carpet Theatre Co. – NY
13.45 – 14.00
„Образи в българската реклама“
Доц. д-р Клавдия Камбурова, ЮЗУ
14.00 – 14.15
„Развитие на международноправната защита на авторското право и
сродните му права“
Д-р Гергана Читакова, Пловдивски университет
14.15 – 14.30
„Управлението на проекти като инструмент за развитие и финансиране на арторганизациите“
Ас. д-р Васил Колев, АМТИИ
14.30 – 14.45
„Пловдив 2019 – Европейска столица на културата. Предизвикателства и перспективи“
Борислава Амуджиева, магистър по артмениджмънт
14.45 – 15.00
„Teatro alia Scala – тайната на легендата”
Ас. д-р Сюзанна Аратюнян-Василевска, АМТИИ
15.00 – 15.15
„Формиране на репертоарен план в условия на дефицит на публика”
Светла Касабова, магистър по артмениджмънт,
Ръководител на танцов състав към НЧ „Пробуда – 1936”
15.15 – 15.30
„Креативни стратегии в управлението на Арт Базел Маями”
Доц. д-р Емилия Константинова, АМТИИ
15.30 – 15.45
„Управленски специфики при създаване на танцов спектакъл“
Ас. д-р Рослана Моравенова, АМТИИ
15.45 – 16.00
„Основни аспекти и организация в преподаването по скулптура“
Гл. ас. д-р Момчил Мирчев, НХА
16.00 – 16.15
„Управленски и маркетингови характеристики на съвременното изкуство. 3D Малинг прожекция“
Таня Михайлова, докторант НХА
16.15 – 16.30
„Типове интелектуални способности – интелигентност и творчество“
Доц. д-р Ралица Мирчева, НБУ
16.30 – 16.45
„Развитие на онлайн обучението като част от мениджмънта на художествените музеи и галерии. Популяризиране на световна култура чрез иновативни модели“
Гл. ас. д-р. Катя Тинева-Гюрковска, Тракийски университет

16.45 – 17.00
Заключителни думи и закриване на конференцията

Международна научно-практическа конференция
„Мениджмънт и маркетинг в изкуството“
20 ноември 2015

Зала 13, Централна сграда – АМТИИ

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30
Регистрация

9.30 – 9.45
Откриване
проф. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ

9.45 – 10.00
„Изобразително изкуство – управление и бизнес. Съвременни измерения“
Доц. д-р Ж. Бушева, АМТИИ
10.00 – 10.15
„Развитие на условията за дейност в държавните културни институти през 2015 год. чрез методики и правила за прилагане на делегирани бюджети”
Виктор Бойчев, директор на Куклен театър – Пловдив
10.15 – 10.30
„Маркетингово изграждане на взаимовръзки за развитие на арторганизация“
Райчо Станев, магистър по Артмениджмънт, управител на „Нагледна +“
10.30 – 10.45
„Управление на Арт център „Тракарт“
Георги Иванов /Жорж Трак/, управител на Културен център – музей „Тракарт“ – Пловдив
10.45 – 11.00
“Мениджърски подход при организация на фолклорен фестивал “Море от ритми”
Галина Гавраилова, Магистър по артмениджмънт – гр. Балчик
11.00 – 11.15
“Проектът – Проектите”
ас. Светлин Балездров, НХА
11.15 – 11.30
„Една особеност в отношенията субект-обект на PR-а на арторганизациите“
Доц. д-р Любомир Караджов, преподавател и PR на АМТИИ
11.30 – 11.45
„Жанрови неясноти при маркетирането на игрални филми“
Иван Владимиров, докторант ЮЗУ
11.45 – 12.00
„Управление на учебния процес и методи на преподаване на история на изкуството“
Гл.ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска, Тракийски университет
12.00 – 12.15
„Креативни възможности за артисти“
Моника Проффит, Изпълнителен директор на „Starry Night Programs“ – САЩ
12.15 – 12.30
„Брандиране в културата и изкуствата – идентичност и имидж“
Доц. д-р Татяна Стоичкова, НХА

12.30 – 13.30
Кафе пауза

13.30 – 13.45
„Еволюция на маркетинговата стратегия на Flying Carpet Theatre, Ню Йорк“
Адам Коплан, Артистичен директор на The Flying Carpet Theatre Co. – NY
13.45 – 14.00
„Образи в българската реклама“
Доц. д-р Клавдия Камбурова, ЮЗУ
14.00 – 14.15
„Развитие на международноправната защита на авторското право и
сродните му права“
Д-р Гергана Читакова, Пловдивски университет
14.15 – 14.30
„Управлението на проекти като инструмент за развитие и финансиране на арторганизациите“
Ас. д-р Васил Колев, АМТИИ
14.30 – 14.45
„Пловдив 2019 – Европейска столица на културата. Предизвикателства и перспективи“
Борислава Амуджиева, магистър по артмениджмънт
14.45 – 15.00
„Teatro alia Scala – тайната на легендата”
Ас. д-р Сюзанна Аратюнян-Василевска, АМТИИ
15.00 – 15.15
„Формиране на репертоарен план в условия на дефицит на публика”
Светла Касабова, магистър по артмениджмънт,
Ръководител на танцов състав към НЧ „Пробуда – 1936”
15.15 – 15.30
„Креативни стратегии в управлението на Арт Базел Маями”
Доц. д-р Емилия Константинова, АМТИИ
15.30 – 15.45
„Управленски специфики при създаване на танцов спектакъл“
Ас. д-р Рослана Моравенова, АМТИИ
15.45 – 16.00
„Основни аспекти и организация в преподаването по скулптура“
Гл. ас. д-р Момчил Мирчев, НХА
16.00 – 16.15
„Управленски и маркетингови характеристики на съвременното изкуство. 3D Малинг прожекция“
Таня Михайлова, докторант НХА
16.15 – 16.30
„Типове интелектуални способности – интелигентност и творчество“
Доц. д-р Ралица Мирчева, НБУ
16.30 – 16.45
„Развитие на онлайн обучението като част от мениджмънта на художествените музеи и галерии. Популяризиране на световна култура чрез иновативни модели“
Гл. ас. д-р. Катя Тинева-Гюрковска, Тракийски университет

16.45 – 17.00
Заключителни думи и закриване на конференцията