Space_Station_mediumЕвропейската космическа агенция набира наши младежи за едногодишни платени стажове. За свободните позиции могат да кандидатстват български високотехнологични компании, както и млади хора без голям професионален опит.

Една от тези възможности е именно програмата “Young Graduate Trainee (YGT)”, която позволява на новозавършили студенти да изкарат една година платен стаж в агенцията. Повечето обявени свободни позиции са за студенти от техническите специалности.

Най-много се търсят кадри, завършили физика, химия, електроника, ИТ и биология. Има възможности обаче и за млади специалисти от хуманитарните специалности като журналистика, право, връзки с обществеността и т.н. Програмата за тази година е вече активна, като от вчера са публикувани повече от 70 свободни места, а времето за кандидатстване е до 15 декември.

Подобни стажове са голям трамплин за повечето, които ги преминат успешно. Част от стажантите имат шанс дори да останат да работят в Европейската космическа агенция или да отидат в подобни институции.

Всеки, който желае да научи повече за уникалните възможности, може да намери информация ТУК.