bdvo22 ноември

9.30 – 9.40
Откриване

9.40 – 11.30
Академична дискусия на тема: „Иновации и
дигитални комуникации като теория и практика“,
в памет на проф. д-р Тодор Петев.

12.30 – 16.30
Студентски конкурс на тема: „Дигиталните комуникации като платформа за промотиране на иновации и Start up проекти”.
В конкурса ще могат да участват отбори от минимум двама студенти с техен ментор, преподавател от съответната катедра или департамент. Студентите следва да се регистрират за участие в конкурса и да подготвят и представят в рамките на 10 минути пред журито и публиката своя разработка на казус от практиката и/или теорията. Казусът трябва да бъде свързан с темата на конкурса, да бъде разработен като презентация и да съдържа увод, теза и аргументи, които я доказват.

Всички желаещи студенти могат да изпратят заявка за участие, която включва: име, университет (факултет/департамент), специалност, курс на обучение, преподавател, който е ментор на отбора и координати за връзка с тях на e-mail адрес: office@bdvo.org. Местата за участие са ограничени от времето, определено за
провеждане на конкурса и регистрацията ще
приключи след запълването им!

17.00 – 18.00
Общо събрание на БДВО

23 ноември

16.30 – 18.00
Дискусионен панел:
„Дигиталните комуникации като канал за
промотиране на иновации и Start up проекти –
възможности и перспективи“

18.00 – 18.30
Обявяване на победителите в студентския
конкурс „Като Бернайс“

18.30 – 18.40
Закриване на второто издание на „Денят на
Бернайс“ в България

18.40 – 20.00
Чаша вино

Bulgarian Public Relations Society – Facebook