006856d00Петър Киров Караангов е роден на 11.11.1931 г. в Сандански, Благоевградско. Завършва гимназия в родния си град, полувисш Държавен библиотекарски институт (1952) и българска филология в Софийския университет (1957). Работи като библиотекар (1952-53), като коректор в издателство “Български писател” (1958), като редактор на сп. “Пламък” (1963-64), като гл. редактор на издателство “Български писател” (1964-68) и в Студията за игрални филми “Бояна” (1968-71). Той е гл. секретар на СБП (1989-91). По-важни книги: “Сезоните и нашата улица. Лирика” (1960), “Участие. Стихотворения” (1964), “Годишни кръгове. Стихотворения” (1965), “Зимни недели. Стихотворения” (1967), “Внезапно лято. Стихове” (1970), “Приближаващи снегове. Стихове” (1971), “Както музиката вечер. Стихове” (1973), “Стихотворения” (1974), “Дъждът, преди да стане сняг. Стихове” (1976), “Континент. Стихове” (1980), “В средата на сезона. Избрани стихотворения” (1981), “Зимни недели. Стихове” (1984).