bapm-conf-web-header-v2-1200x337-BGНа 13 ноември 2015 година ще се проведе Международна конференция, организирана от Българска асоциация за управление на хора. Темата е „Стратегии и практики по управле- ние на хора от Централна и Източна Европа“. Събитието ще се проведе в София, хотел Холидей Ин, зала „Витоша“. 11 ноември 2015 г., София На 13 ноември 2015 година Българска асоциация за управление на хора ще проведе Между- народна конференция с фокус върху тенденциите и добрите практики в управлението на хо- ра в страните от Централна и Източна Европа.

В програмата на събитието участие ще вземат професионалисти от различни страни—Австрия, Белгия, България, Латвия, Македония, Малта, Украйна, Холандия. В програмата на конференцията са включени темите за ангажираността на служителите и пре- дизвикателствата пред постигането й, по която ще чуем гледната точка на Мартин Лашколниг, президент на Националната асоциация на немскоговорящите лектори. Управление на предста- вянето в следващите 15 години—какви промени да очакваме и как да се подготвим за тях—по тази тема ще чуем мнението на Андрей Николов, стратегически директор на Украинската HR асоциация.

Присъства и темата за талантите. Тя ще бъде обсъдена в дискусия с участието на професионалисти по управление на хора от 4 различни страни—България, Латвия, Македония и Малта. Интересен акцент в програмата поставя тематиката за възнагражденията и допълнител- ните придобивки, която ще разгледаме през призмата както на данни от актуално проучване на Towers Watson за Централна и Източна Европа, така и през тази на примери за успешни практики, представени от АОН. Подготвили сме вдъхновяващ финал на програмата—двама успешни българи с върхови пости- жения в своите области.

С Атанас Райков, генерален мениджър за Централна и Източна Европа на Viber ще поговорим за приликите и разликите в управлението на хора на местно и междуна- родно ниво. А изключително успешният български алпинист Боян Петров ще ни разкаже какво го мотивира да достига все нови и нови върхове и труден ли е пътят към тях.

Повече информация за програма, лектори и партньори може да видите на официалния сайт на събитието: h@p://pmconference2015.bapm.bg/ За повече информация и за получаване на журналистически пропуск, моля свържете се с: Полина Господинова-Георгиева, Експерт Програми и проекти, БАУХ Тел: 02/950 10 90 e-mail: pgospodinova@bapm.bg