kortenskaПроф. д-р Мирослава Кортенска е водещо име в българското театрознание. Била е драматург на Сатиричния театър, редактор в БНТ, член на комисията по култура в парламента. В момента е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. 

Тя е  е преподавател по История и теория на драмата и театъра. Културолог, медиен експрет, театрален критик и публицист. Автор е на книгите : “Културен вертикал”/1998г./, посветена на процесите и лидерите в българската култура в края на ХХ век, “Културен компас. Посока: Балканите- Европа” /2006 г./ и на изследавнето : “Културанта мисия на кръга “Мисъл”/2008 г./. Автор е и на документалните филми: “Отместеното поколение” БНТ,1998г. и “Възстановителна репетиция” филм-портрет за режисьора Любен Гройс, БНТ,2004 г.