3 TexalaПроект на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ към НХА, Академия за изящни изкуства Стжемински, Технически университет и Централен музей на текстила, град Лодз, Полша
Специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ към Националната художествена академия организира първата по рода си международна конференция „Археология и съвременност в текстилното изкуство“, посветена на проблемите на съвременното текстилно изкуство. Конференцията ще се състои на 11 ноември 2015 г. от 10:30 в галерия „Академия“ на НХА, Шипка № 1. Събитието е резултат от съвместните усилия на Националната художествена академия, Академия за изящни изкуства Стжемински, Технически университет и Централен музей на текстила в Лодз, Полша.

На 12.11.2015 от 14:00 часа в галерията на Филиала на ФПИ на бул. „Г.М. Димитров“ 100, ще се проведе лекция-презентация на проф. Влодзимеж Циган, преподавател в Академия за изящни изкуства Стжемински, Лодз, Полша.
На 12.11.2015 от 18:00 часа в галерията на СБХ, Шипка №6, ще бъде открита съвместна изложба „Свързване“, която представя работи на студенти от НХА и Академия за изящни изкуства Стжемински, град Лодз.

От 24.11.2015 до 2.12.2015 част от изложбата ще може да бъде видяна и в галерията на НГПИ „Свети Лука“, София.

Текстилът е един от най-древните занаяти, извоювал своята автономност като форма на артистично изразяване през втората половина на ХХ век. В неговото правене се преплитат древни техники, символни значения, мистични ритуали, езически вярвания, а в новата му история – навлизане на индустриално произведени материали и нови техники, като същевременно се наблюдава и връщане към архетиповете. „Археологичните“ находки в текстилното изкуство – древно и съвременно, е основният фокус на предстоящата конференция.

Участниците в конференцията: проф. Анна Бояджиева, доц.д-р. Аделина Попнеделева, д-р. Вержиния Маркарова,д-р. Мила Стоева (специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ към Национална художествена академия),доц. д-р. Мирелла Дечева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), проф. ВлодзимежЦиган (Академия за изящни изкуства Стжемински, Лодз),проф. Аурелия Зайячковска
(Технически университет, Лодз),докторант Олга Тузинска-Шчепаниак (Централен музей за текстилно изкуство), Лодз, Полша. доц. Виолета Василчина (БАН).

Програма на конференцията:
11 ноември (сряда) 2015

10:30 – Откриване на конференцията;
10:45 – Археология и съвременност в текстилното изкуство – проф. Анна Бояджиева;
11:10 – Неспирният кръговрат (Текстилът през ХХ век – от традиции към иновации и обратно) –доц. Виолета Василчина;
11:30 – Аз знам откъде идвам – проф. Влодзимеж Циган;
11:50 – кафе-пауза
12:20 – Деконструкцията като носталгия по Рая. Интерпретация на мита в произведения на съвременното текстилно изкуство – доц. д-р. Аделина Попнеделева;
12:40 – Езикът на облеклото – знак за идентичност – доц. д-р Мирелла Дечева;
13:00 – 14:00 – обедна почивка
14:10 – CONTEXTILE Art. Текстилът – „археология“ на ежедневието – проф. Аурелия Заячковска;
14:30 – Силата на едно древно изкуство – д-р. Вержиния Маркарова;
14:50 – Краткотрайни моменти – Вера икона и отразените образи на тялото в работата на полските текстилни художници – докторант Олга Тузинска-Шчепаниак;
15:20 – Нови форми и съдържание в произведенията на текстилните художници Анна Бояджиева, Аделина Попнеделева и Асадур Маркаров – д-р. Мила Стоева;
15:40 – Дискусия