zx500a_2636897GfK Bulgaria предлага атрактивна възможност на хора с интереси в сферата на маркетинговите изследвания, изследванията на потребителските мнения, нагласи и поведение. Компанията стартира обучението Data Programming Boot Camp, по време на което участниците ще разберат точно каква обработка на данни стои зад всяко едно пазарно проучване.

Data Programming Boot Camp е безплатно обучение по обработка на данни и програмиране, кандидатстването за което стартира на 26 октомври. Участието в това обучение ще помогне на участниците да придобият знания в интересна насока и професия.

Като водеща компания в сферата на маркетинговите проучвания в световен мащаб, GfK предлага задълбочени анализи отнасящи се до потребителското поведение и навици. Компанията притежава една от най-обширните в света бази данни, разполага с отлични методологии, има богата практика и експертиза и вярва, че сега е моментът да сподели своя опит и да даде възможност на участниците в обучението да научат нещо ново от експертите на GfK България.

Тъй като обработката на данни е една от стъпките в жизнения цикъл на всяко едно пазарно проучване, по време на Data Programming Boot Camp, участниците ще добият знания за:
Tези насоки правят Data Programming Boot Camp привлекателна възможност за тези, които са добри по математика, статистика, информационни технологии и маркетинг, да научат повече за обработката на данни, необходима при изготвянето на маркетингови проучвания. В зависимост от отворените позиции, успешно завършилите обучението съгласно вътрешните стандарти на GfK, със сериозен интерес в сферата на маркетинговите проучвания, ще имат възможност за работа в местната GfK компания.

За кандидатстване в Data Programming Boot Camp е необходимо да се изпрати автобиография и мотивационно писмо за участие на имейл адрес dpbootcamp.bulgaria@gfk.com . Крайният срок за приемане на кандидатурите е 15 ноември, 2015 година. Представител на GfK България ще изпрати на одобрените кандидати информация за следващите стъпки в процеса на подбор за включване в обучението.

Материалите за обучението ще бъдат на английски език, което изисква работно владеене на езика
По време на обучението участниците текущо ще имат възможност да проверят степента, в която навлизат в процеса на обработка на данни чрез разнообразие от упражнения, които ще се провеждат на място и дистанционно, а също и чрез тестове по Quantum програмиране.
В края на обучението всички ще получат информация за цялостното си представяне и възможностите за развитие в местната GfK компания.

GfK е доверен източник на релевантна информация за пазара и потребителите, която помага на клиентите ни да вземат разумни бизнес решения. Повече от 13 000 експерти в маркетинговите изследвания съчетават страстта, която влагат в работата си, с дългогодишния научен опит на GfK в анализа на данни. Това позволява на компанията ни да прави важни, глобални прогнози и предвиждания, съобразени с местни пазарни особености, в повече от 100 държави. Използвайки иновативни технологии и методи за анализ, GfK превръща големия масив от данни в интелигентни решения, давайки възможност на своите клиенти да станат още по-конкурентоспособни на пазара и да обогатят преживяванията и избора, който предоставят на своите потребители.
Дата: 27.10.2015 00:01
Източник: www.karieri.bg
Автор: GfK Bulgaria