questionsСъбота е ден за размисъл. Забранена е агитацията под всяка форма за партии и кандидати за местната власт. Забранено е и провеждането на социологически проучвания. За нарушения се налагат санкции, припомниговорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев. Тази забрана важи както в деня преди изборите, така и в изборния ден. Санкциите са административни. ЦИК установява само извършеното административно нарушение, а вече компетентен да издаде наказателното постановление за имуществената санкция или за глоба в зависимост от нарушителя – вече се определя от областния управител. Глобите са до 10 хиляди лева стигат в зависимост от това дали е първоначално или повторно и в зависимост от вида на нарушението