Izbori9Отбелязваме номера на формацията в квадратче, на общинския съветник – в кръгче

На предстоящия местен вот в неделя ще избираме общински съветници, кметове на кметства, на общини и на райони в София и Варна, а заедно с това ще се проведе и референдум с въпрос дали да се въведе електронното гласуване. Това означава, че ще има общо 5 вида бюлетини, с които избирателите ще трябва да се „преборят“ правилно в тъмната стаичка, за да не отиде гласът им на вятъра.Разпоредбите на Изборния кодекс са категорични – ще можем да гласуваме само със знаците „Х“ и „V” в бюлетината, поставени със син химикал. Всички останали видове, като кръгчета или кръстчета например, както и ако използваме черен или друг цвят мастило, или ако излезем от очертанията, ще направят вота ни невалиден. Това ще стане и ако впишем някъде специални символи, букви, цифри или каквито и да е други знаци.
Още преди изборния ден обаче всеки гласоподавател, който е решил да отиде до урните вместо за гъби, е препоръчително да направи няколко подготвителни стъпки, които да го улеснят при упражняване правото на вот.

На първо място следва да провери в коя избирателна секция е разпределен да гласува, като най-бързо и лесно тази справка може да се направи през сайта на ГРАО само с въвеждане на ЕГН. Всяка община също би трябвало да има препратка за тази проверка от собствената си интернет страница.

Предварителната справка е препоръчителна, за да не се окаже, че за този вот гласоподавателят е разпределен в различна от предишни избори секция и да трябва тепърва да се лута, докато разбере къде точно трябва да пусне бюлетина. Хаос от подобно естество имаше на вота „2 в 1“ през 2011 г., когато гласувахме за местна власт и за президент.

Наред с това от ЦИК горещо препоръчват избирателите предварително да решат кого искат да изпратят в местната власт – както като кметове, така и като общински съветници. Причината е, че на тези избори ще има възможност за отбелязване и на преференция, което съчетано с големия брой бюлетини, допълнително може да усложни гласуването.

Право да участват на изборите в неделя ще имат всички навършили пълнолетие граждани, които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Условието за уседналост няма да важи само за референдума. Бюлетина на местния вот ще могат да пуснат и гражданите на други страни от ЕС, но пак ако са живели поне половин година в съответното селище.

Стартът на самото гласуване ще бъде даден в 6 ч. сутринта и ще продължи до 19 ч. вечерта. Ако обаче все още чакаме на опашка и след този час, секцията е длъжна да удължи работното си време до 20 ч., за да ни изчака.

Щом влезем в изборното помещение, членовете на СИК ще трябва да проверят дали присъстваме в списъците, като направят сверка с документа ни за самоличност. Не бива обаче да четат личните ни данни на глас пред всички присъстващи, тъй като това е нарушение. След това член на СИК трябва да откъсне пред нас по една бюлетина за всеки вид избор, в който желаем да участваме, и да постави един печат на гърба й.

Той ще ни покаже и как трябва да я сгънем
след като гласуваме – на четири, като остане видим уникалният номер на бюлетината, който предпазва от т.нар. схема „индианска нишка“.

Когато влезем в тъмната стаичка, нямаме ограничение във времето, за което трябва да гласуваме, но е желателно да не се бавим излишно. Бюлетината за кмет – без значение дали е на кметство, на община или на район, съдържа изредени в средата номера на всички кандидати с изписана вляво издигналата го формация, а вдясно и самото му име. Поставяме един от позволените знаци „Х“ или „V” в квадратчето с номера и с това сме гласували за предпочетения кмет.

Бюлетината за общински съветници е отделна и е идентична на тази, с която избирахме депутати в края на миналата година. Вляво са изредени всички партии и коалиции с поставени пред тях квадратчета с номерата, а отдясно има само номера в кръгчета, зад които се крие името на всеки един кандидат за общински съветник. За да посочим предпочитаната от нас формация, поставяме знак само в съответното квадратче вляво. Ако обаче искаме и да разместим партийната листа и да вкараме в местния парламент конкретен общинар, трябва да посочим и съответния му номер от листата в кръгчето вдясно.

В кабинката за гласуване по принцип трябва да има „легенда“ с листите на всички формации и издигнатите от тях кандидати. За да не започваме да търсим в последния момент кой е номерът на предпочитания от нас кандидат, е добре да сме проверили това предварително. И в тъмната стаичка само да посочим преференцията.

Бюлетината за референдума пък върви заедно с непрозрачен плик, в който трябва да я поставим след отбелязване на вота. В нея има само две алтернативи – квадратче с „ДА“ и квадратче с „НЕ“ за отговор на въпроса дали искаме да се въведе електронното гласуване. Пликът с бюлетината за народното допитване се пуска в отделна урна от тази за местния вот.

Без значение за какво гласуваме, сме длъжни да запазим тайната на вота. Ако си покажем бюлетината или пък я снимаме, ни чака глоба от 1000 лв. В случай, че сме се объркали в тъмната стаичка с някоя от бюлетините, имаме право само на един поправителен вот. Преди да пуснем бюлетината в урната, членовете на СИК задължително трябва да й поставят втори печат, защото без него ще е невалидна.

Табели, указващи правилния начин за гласуване, трябва да бъдат разлепени в изборното помещение