5ecb9008fc0efa3faf6df20251bc7e04Печатарският бизнес бележи оборот от 726 млн. лв. годишно и реализира постоянен ръст. Това стана ясно по време на конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят – с мисъл за бъдещето“, която се провежда в Интер експо център от Съюза на печатарската индустрия в България. Събитието се откри от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева.

Секторът придобива все по-голямо значение у нас, свидетелство за което е и продължаващия ръст на българския пазар на хартия, заяви Захариева. От бранша отчитат увеличение на оборотите и търговията на произведените в България хартия и картон, независимо от повишаването разходите за суровини, транспорт и енергия. Това съобщиха от пресцентъра на ИАНМСП.
Освен ръста в обемите, на пазара се наблюдават и нови технологични решения, дължащи се на „миграцията” на читатели от хартия към интернет.

Същевременно, хартията продължава да измества найлона в резултат от стремежа към по-екосъобразно производство, подчерта Мариета Захариева. С промяна на изискванията на потребителите към опаковките, се наложи да се променят и печатарските технологии. Днес потребителите искат по-цветни опаковки, с повече снимки, а задоволяването на тези желания означават разходи, по-кратки периоди на изпълнение и отговор на изискванията за опазване на околната среда, каза още тя.

Според Людмил Стойчев, бизнес анализатор в CBN, в сектора са регистрирани 943 компании, които са предимно малки и средни предприятия.