12957_650_3D филми ще показват природното, културното и историческото богатство и наследство на Балчик и региона. Съвременната визуализация ще се инсталира в една от залите на 100-годишната мелница, чието реновиране приключи преди месеци и тя работи като културен, туристически и информационен център, има и зала за концерти и театрални постановки.

Дейностите по купуването на техника и реализирането на 3D продукцията са одобрени. Те са заложени в проекта “Представяне на регионалното културно наследство в 3D”, който община Балчик подготви съвместно с община Мангалия – Румъния, по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014-2020. Това е поредният проект, насочен към развитие и представяне на туристическите ресурси в региона.

Водещ партньор в дейностите е община Балчик. Ще бъдат изработени по 10 3D филма за Балчик и Мангалия и през летните месеци ще бъдат излъчвани на фасадата на мелницата. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност – 1 488 200 евро, които ще бъдат разпределени поравно за двете общини.

В края на лятото по проект 5,5 млн. лева в Балчик, освен мелницата, бяха възстановени и късноантичната, и ранносредновековната крепост, както и ритуалното място “Текето” край село Оброчище.

сн. Булфото