PLAKAT_WEB_2015_images_thumb_medium340_0Вече четвърта година Салонът на фотографията обогатява Културния афиш на Община Стара Загора. Провежда се през първата половина на месец ноември.
Цел на Салона
  • да се представят идеи, проекти и реализации от областта на фотографията;
  • да се създадат условия за контакт на участниците в Салона и гражданите;
  • да се стимулира публичен интерес, медийна, обществена чувствителност и активност към фотографията;
  • да се създаде възможност за творчески и критичен анализ на фотографските практики;

Организатор на Салона – Община Стара Загора

Условия за участие

Форумът е отворен за всички фотографи в област Стара Загора.

Всеки автор може да представи до 2 авторски произведения, създадени през последната година. Фотографиите се предават надписани на гърба с име на автора и заглавие.

Фотографиите да бъдат с размер до 50 х 70 см /вкл. и паспарту/

Селекция

Селекцията се извършва от четиричленно жури, което определя участващите фотографски творби в салона.

Награден фонд

За 1-во място парична награда 150 лева, плакет и грамота; за 2-ро място – 100 лева и грамота; 3-то място – 50 лева и грамота. На всички останали ще бъде връчена грамота за участие.

Допълнителни изисквания

За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави: собствено име и фамилия, телефон за контакт и заглавие на творбата на e-mail: photographicsalonSZ@gmail.com

Условия и ред на участие

  • Фотографиите се предават лично на: 26, 27 и 28 октомври (понеделник, вторник и сряда) 2015 г. от 10.00 до 18.00 часа, в галерия Байер, ул.Либор Байер № 1;
  • Журирането ще се проведе на 31 октомври 2015 г.;
  • На 31 октомври 2015 г. след 16.00 часа, авторите могат да получат информация за допуснатите за участие автори на тел. 0884 06 25 17;
  • Срок за получаване на неприетите за участие в Салона фотографии от 2 ноември /понеделник/ до 6 ноември /петък/ 2015 г., от 14.00 до 18.00 часа, галерия Байер, ул.Лубор Байер № 1;
  • Откриване на изложбата: 2 ноември (понеделник) 2015 г., 18.00 часа, галерия Байер;
  • Продължителност: до 15 ноември (неделя) 2015 г.