Ню ИмиджОказва се, че американската кинокомпания Ню Имидж, която направи „звездното” клипче с което страната ни ще рекламира своя туризъм, ще направи допълнителна печалба от родните хотели. По информация ма Министерството на туризма, клипът е идеален пример за публично-частно партньорство. Съгласно Закона за ПЧП – чл3(4), когато от услугата от обществен интерес се получават приходи от потребителите или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, на частния партньор може да се възложи събирането им в полза на публичния партньор.

Това означава, че при увеличаване броя на туристите през 2016 г., хотелите, като трети лица, може да се наложи да плащат на частния партньор за това. Същото е и за филмовите продуценти, които снимат филми в България. „На печелившите – честито!”, поздрави ги шефът на Института по туризъм Румен Драганов.

Дата: 15.10.2015 00:01
Източник: 19 минути – стр. 5