Д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев участваха в 17-тата Международната конференция по съвременни приложения на електромагнетизма – ICEAA, която се проведе в Торино, Италия. В зала Кавур на Конгресния център Торино Инконтра в центъра на града те представиха два свои Поканени доклада: „Върху числата  и тяхното приложение в теорията на вълноводите” и „Напредък в теорията на кръговия вълновод а азимутално намагнитен феритен тороид и диелектричен цилиндър”. Българските учени за пореден път бяха организиратори на Специална секция под надслов „Съвременни проблеми на математичния и изчислителния електромагнетизъм и техните приложения”.

Участието на д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев с Поканени доклади и организираната от тях Специална секция бяха по личната покана на проф. Пиерджорджо Усленги от Университета на Илиной в Чикаго – Президент на Международния съюз по радионауки URSI до 2008 г. и по настоящем – негов вице-президент – Председател на Научния комитет на конференцията. Това е един от най-представителните научни форуми в света в областта на електромагнитната теория. Той се организира съвместно от Университета на Илиной в Чикаго и Политехниката на Торино. От италианска страна Председател на Организационния комитет е проф. Роберто Граля. Конференцията се провежда с подкрепата на редица международни организации – Международният съюз по радионауки URSI, Института на инженерите по електроника и електротехника IEEE (САЩ), Обществото по антени и разпространение AP-S на IEEE (САЩ), Националния съвет за научни изследвания на Италия, Висшия Институт Марио Боелла, Италия и др.

В първия от докладите българските учени представиха нови резултати от теорията на числата , въведени от тях, за които те за пръв път говориха на предишното издание на конференцията в Торино през 2013 г. Докато основният научен принос в първия доклад бе главно в областта на математиката – във втория ударението бе поставено върху радиофизиката и върху приложението на един вид вълноводни структури в електроинженерството. В него бяха дадени резултати за фазовото поведение на предавателната линия (за зависимостта на фазовата константа на разпространяващата се вълна от честотата) и за нейните критични честоти. Тук ударението бе поставено и върху изследването на горните критични честоти на феритния вълновод, които определят горната граница на разпространение на изучаваните електромагнитни вълни. Това е много оригинален резултат и има приложение при разработването на елементи за спътникови антени с електронно управление на вълната.

В Специалната секция на д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев участваха учени от Германия, Русия, Армения, Турция, Белгия и Испания. Особено впечатляващи бяха докладите на проф. Кристоф Крейе от Католическия Университет на Льовен в Белгия, проф. Александър Кудрин от Университета на Нижни Новгород „Лобачевски”, Русия, проф. Сергей Скобелев от Московския Институт по физика и технология, Русия, проф. Гаго-Рибас от Университета на Овиедо, Испания и проф. Едуард Геворкян, Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика, Русия.

Това е седмото по ред участие на д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев на Международната конференция по съвременни приложения на електромагнетизма ICEAA. За пръв път те представиха свои резултати на нея през 2009 г. в Торино и след това през 2010 г. в Сидней, Австралия. Започвайки от 2011 г. те редовно получават официални покани от проф. Усленги да организират Специални секции, на които канят изтъкнати специалисти от най-развитите в научно отношение страни. До сега д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев са организирали Специални секции на конференцията ICEAA в Торино, Италия (2011, 2013 и 2015 г.), в Кейп Таун, Южноафриканската република (2012 г.) и в Палм Бий, Аруба (Холандските Антили) (2014 г.)

Д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев провеждат своите Специални секции пред българското национално знаме и знамената на страните-участнички. Те представят всеки един учен преди неговия доклад, като посочват неговото образование, университет, награди и отличия, и най-големи научни постижения. След приключване на изложението му той получава от организаторите специално удостоверение за участието си в Специалната секция.

автор: Мирослав ДечевOLYMPUS DIGITAL CAMERA