Новини на Несебър

Новини на Несебър

В прецизно подбраното от експертите на Българска картографска асоциация (БКА) дарение на библиотеката на ООН „Даг Хамаршелд”, Ню Йорк виждаме солидно присъствие на Община Несебър. Влизането в картографския отдел на библиотеката на ООН има символично значение не само за черноморския град, който е световно културно наследство. Това е глобалния архив на картите на ООН. Българските дипломати и картографи, забелязаха и отстраниха един пропуск в информационното представяне на нашата страна. България от десетилетия не бе попълвала своята колекция от издания и карти в ООН.

Ето с какво и как присъства вече Община Несебър в информационния център на Световната организация. Анотациите са на английски език.