1436788667_4_559x345Комисията за защита на конкуренцията спира реклама на 7 days „Pizzetti”, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Комисията е взела това решение заради факта, че рекламата е подвеждаща. Клипът насочва потребителите към идеята, че 7 days „Pizzetti” е оригинален италиански продукт.

“Отделните елементи на рекламата, възприети в тяхната съвкупност, създават сериозен риск от заблуда на потребителите и следователно от увреждане на техните интереси. Рискът се състои в това, че подведени от рекламното послание, потребителите биха закупили “Pizzetti” с впечатлението, че купуват оригинално хлебно италианско изделие. Създаването на погрешно впечатление у потребителите, води до увреждане и на интересите на конкурентите на “Чипита България” АД, които произвеждат, внасят и продават на българския пазар подобен род снаксови закуски”, се казва в позицията на КЗК.

От съобщението става ясно, че комисията ще предприеме незабавни мерки рекламният клип да бъде спрян от ефира, за да не заблуждава повече потребителите, докато има произнасяне по същество по случая.