2015070916314211_1По идея на Георги Георгиев от Добрич и директора на Регионалния исторически музей Костадин Костадинов беше поставена икона на Св. Иван Рилски в късноантичния и ранносредновековен скален манастир, разпростиращ се по поречието на Суха река, в близост до с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари.

В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа. И до днес долината й е единственият запазен резервоар от дива природа, концентрирала в себе си голямо разнообразие от видове, много от които редки и застрашени от изчезване.Едно от най-атрактивните места по Суха река е градището при с. Балик. В неговия склон е регистрирано най-голямото съсредоточие на скални обители в пределите на Добруджа. Те са били обитавани от І хил. пр. Хр. до времето на Второто българско царство (V – ХІ в.) и представляват монашески обители, манастири, скитове, отделни килии и стопански помещения.

Скалният манастирски комплекс „Гяур евлери” (в превод от турски “дом на неверници”) е уникален скален манастирски комплекс в България и Европа. Състои се от църква и девет килии, изсечени в скалите. Център е на монашеския живот по тези места през V – XI в. При османското нашествие през ХIV в. е бил разрушен. На около 2 км северно от манастира „Гяур евлери”, на десния бряг на Суха река, се намира „Сандъклъ маара” или Сандък пещера. В нея са разположени няколко единични отшелнически килии, както и църква с издълбани в скалата саркофази, в които са били погребвани монасите. Скалният масив, в който се намират килиите много прилича на лице на човек. На централно място във варовиковата скала някога е имало издълбана ниша с икона. На същото място, при освещаването и преосвещаването на комплекса, бе поставена икона на Св. Иван Рилски – най-великият български светец, небесен закрилник и покровител на българския народ.
Иконата на Св. Иван Рилски бе изработена и дарена на светата обител от Георги Георгиев от Варна. Той направи предварителен оглед на място и изработи светия образ по размерите на леглото на старата икона. Освещаването на иконата и преосвещаването на светата обител бе извършено от отец Велико, свещенослужител в храм „Св. Троица”.

Основната цел на екипа на РИМ–Добрич, е да популяризира това уникално, малко известно, все още несоциализирано място и да го превърне в една търсена туристическа дестинация, особено за любители на природата и историята на Добруджа. НДТ