16_largeПрофесор Толя Стоицова е  доктор на психологическите науки. Професор е по социална и медийна психология. Завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалности Психология и Английска филология. Специализира в Калифорнийския университет Санта Барбара, в  Университета в Линц Австрия; Твенте Университет, Енсхеде, Холандия, Университет в Манхайм, Германия, както и в Университет в Ноксвил, Тенеси, САЩ.

Тя е специалист по комуникации и преподавател в Нов български университет. Първата й книга е посветена на езика на тялото – „И усмивката може да бъде заповед” (1992).

Толя Стоицова е била заместник-ректор на НБУпо международната дейност и връзки с обществеността. Досега тя ръководеше департамента “Масови комуникации”.

Като старши научен сътрудник в Института по психология на БАН е била научен секретар и заместник-директор. От 1995 до 2007 г. е главен редактор на сп. “Психологични изследвания”. Специализирала е в Австрия, Холандия, Германия. Стоицова има дългогодишно сътрудничество с Феноменологичния център на Университета в Тенеси, Ноксвил, САЩ. През 2008-2009 г. тя е гост-професор в Университета в Калифорния, Санта Барбара (UCSB). Член е на Европейската общност за образование и изследвания (EUPRERA).

Големият й докторат е насочен към изучаване на медийната комуникация и по-специално отразяването на насилието от медиите. И в академията, и в НБУ проф. Стоицова е заемала управленски длъжности. В БАН е била научен секретар, заместник- директор и главен редактор на сп. „Психологични изследвания“. В НБУ – ръководител на департамент „Масови комуникации“, заместник-ректор по международната дейност и PR.

Изследователската й дейност включва участието в множество проекти – на национално и международно равнище като безспорен успех е спечелването на грант за изследователска дейност от фондация „Фулбрайт“ в калифорнийския университет „Санта Барбара“ (2008-2009). Ръководител е на десетки дипломанти и на 5 успешно защитили докторанти, един от които е чужденец. Проф. Стоицова има над 120 научни публикации, 5 от които монографии на български език.

Проф. Толя Стоицова е един от националните болонски съветници, представящи България в европейското пространство за висше образование. Участва в европейски проект COST Action 0801, изучаващ позитивните последици от новите комуникационни технологии, както и негативите – по-специално справянето с т. нар. кибертормоз на подрастващи.