2110824961Ще ни липсва ерудицията на проф. Александър Янакиев (1955-2015), неговата виталност и скептична усмивка, пишат от Съюза на българските филмови дейци (СБФД) в некролога по повод на внезапната кончина на киноведа, доктор на изкуствознанието.

Той е сред най-авторитетните учени в областта на киноисторията и кинотеорията в България, дългогодишен преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, Софийския университет “Климент Охридски” и в Нов български университет.

Работи като киновед в Българската национална филмотека, в Института за изкуствознание към БАН, където е бил ръководител на секцията “Кино и телевизия”, заместник-директор и директор на Института за изследване на изкуствата.

Създател и главен редактор е на интернет изданието “Cinema.bg”. Основател е на издателската къща “Титра”, която публикува книги в областта на киното и телевизията. Автор е на множество научни публикации в областта на екранните изкуства. Неговата енциклопедия “Българско кино” е от най-значимите издания в областта на филмовата литература у нас.

Присъствието на проф. Александър Янакиев в научния живот, в редица висши учебни заведения и дейността му в професионалната кинематографична общност го издига като един от най-значимите дейци на българското кино и духовен живот, посочват от СБФД.