btaПрезидентът Росен Плевнелиев и генералният директор на БТА Максим Минчев откриха новия Пресклуб на БТА в Казанлък вчера. Със създаването на дванадесети пореден пресклуб БТА продължава тенденцията за разширяване на географията на своята дейност и насочване на общественото внимание към случващото се в регионите, извън столицата и областните центрове. Освен най-големия в България Национален пресклуб в София, националната информационна агенция поддържа още 10 регионални пресклуба – в Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Видин, Хасково, Шумен, Плевен, Сливен и Кюстендил.

Те покриват 90% от даваните в страната пресконференции и са предпочитано място за общуване с медиите на представители на бизнеса, политиката, културата и спорта. Всички пресклубове разполагат с аудио-визуапна техника и модерно оборудване и предлагат възможност за директно излъчване онлайн. БТА отразява всички събития, организирани в тях, в своите информационни и фото емисии. Важен елемент от стратегията за развитие на БТА е и разрастването на нейната мрежа от кореспонденти. Към момента агенцията разполага с над 30 кореспонденти и 28 фоторепортери, което й осигурява пълно информационно покритие на всички събития от национален и местен мащаб.