best-booksБългарската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) откри вчера двайсет и петата си национална годишна конференция. Вярна на традицията, библиотечната професионална общност отново издига актуална и обществено значима тема “Визия за бъдещето на библиотеките в България”. Работата на форума продължава и днес в Стара Загора с домакинството на Регионалната библиотека “Захарий Княжески” и с подкрепата на община Стара Загора. Разглеждат се важни теми за ефективното функциониране на библиотечния сектор и модернизацията на библиотеките в България: Стратегии и библиотечни политики и практики; Технологиите и нови библиотечни услуги в подкрепа на знанието; Библиотеките и ученето през целия живот; Информационната грамотност и компетентностите в цифровия век; 25 години

ББИА и предизвикателствата на времето.

В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и иновативни решения, въведени в дейностите на българските библиотеки. Споделените резултати, идеите за нови услуги и постигнатите цели ще очертаят визията за бъдещето на българските библиотеки. Програмата обхваща повече от 30 доклада/презентации, разпределени в 4 панела.

Българската библиотечно-информационна асоциация е неправителствена организация на специалисти в областта на библиотечното дело и научната информация. Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация, припомня Надежда Груева.