conspiracy-theory-caution_0В началото на XIX в. Майер Ротшилд произнася фразата „Дайте ми правото да пускам и контролирам парите на страната и ще ми е все тая кой издава законите”. Потомците на богаташа добросъвестно следват неговото верую.

Версията, че семействата, обединени от клана Ротшилд оказват непосредствено влияние върху световните пазари, е известна като „теорията на заговорите” или още „световната конспирация”. По мнението на автора на книгата „Теорията на заговорите и конспиративния манталитет” Джордж Ентин, тя представлява „опит да се обясни събитие или поредица от събития като резултат от заговор, т. е. следствие на действията на неголяма и работеща тайно група от хора, насочени към съзнателно управление или обрат в развитието на едно или друго историческо събитие”.

Всъщност и без никакви тайни е ясно, че най-богатите хора на планетата имат повече възможности от всеки друг. „Теорията на конспирацията не се гради на нищо. Да се обяснява всичко с някакви съзаклятия е един вид мания за преследване и представлява крайно унижение за народа. В същото време това не означава, че финансовите кръгове нямат никакво влияние върху събитията в световен мащаб” – изтъква председателят на Съвета по национална стратегия Йосиф Дискин.

Рокфелер, Морган, Ротшилд, Голдман, Мелъни, Сакс, Кун, Дюпон, Леман… Всичко това са фамилии на банкери и бизнесмени, които полагат началото на семейния си капитал още в началото на XVII-XVIII в. Най-важна за тях тогава е била психологията на клана: семеен бизнес и династични бракове.  За разлика от повечето други, пристигнали в САЩ от Европа, Рокфелер и Морган са коренни американци.

Джон Дейвид Рокфелер се ражда в Ричфорд, а Джон Морган – в Бостън. По някое време плъзват слухове, че Ротшилд са съперници на Рокфелерови. Но на тази мълва се слага край, след като през 2000 г. JPMorgan, контролирана от „Н. М. Ротшилд и синове”, поглъща Chase Manhattan — рожба на Дейвид Рокфелер, следствие на което се пръква хибридът JPMorgan Chase. Така интересите и на двете страни благополучно си съвпадат.

Може само да се гадае колко пари има в джоба си Дейвид Рокфелер, чийто прадядо преди сто години става първият милиардер в долари. През 1913 г. личното състояние на неговия прароднина се е оценявало на не помалко от 1 милиард долара, а по някои данни дори става дума за 6 милиарда. Отчитайки инфлацията на американската валута и лихвените проценти, състояние от 1 милиард долара отпреди едно столетие се равнява на днешен еквивалент от 60 милиарда. Що се отнася до финансиста Натаниел Ротшилд, то да се коментира гласно размера на богатството му е просто неприлично.

Достатъчно е да се каже, че семейството му успешно развива банково дело вече около 200 години. През вековете предците му са трупали капитал, заплитали интриги, женили децата си и създавали връзки. Никой не се наема да назове точната цифра, но най-вероятно общото състояние на Ротшилд днес се измерва в трилиони долари. „Повечето хора не вярват, че притежават активи, ако не разполагат със съответните документи за собственост. Но Рокфелерови знаят, че това е голяма грешка. Много поудобно е да имаш активи в някой тръст или фонд, който вие контролирате… Резултатът се състои в това, че обществеността няма ни наи-малката възможност да оцени състоянието на Рокфелерови, да не говорим за влиянието и властта на това семейство” – изтъква Гари Алън в книгата си .Досието „Рокфелер” (The Rockefeller file).

Но все пак може да се направят някои предположения, базирайки се на безспорните факти и документи. Например Рокфелер, Морган, Кун и Лоеб контролират финансовия конгломерат Citigroup, а също и JPMorgan Chase и ExxonMobil Corporation.

Що се отнася до фамилията Ротшилд, то тя заема особена позиция има дял в активите на всички семейства и владее еднолично най-големите банки, терени и рудници. Ако тайната, обгръщаща семейство Рокфелер, наподобява серна димка, то информационно непробиваемият ореол около Ротшилд може да се сравни с глуха мъгла.

В завещанието на френския милиардер Анселм де Ротшилд, който умира в края на XIX в., е записано следното: „Категорично и най-решително забранявам провеждането на съдебен или обществен, опис на моето наследство, всякаква съдебна намеса й каквото и да е обнародване на размера на моето състояние”!

Но богатството на легендарните кланове от Америка и Европа не се ограничава само с високодоходните активи, които имат по цял свят. Има нещо много по-фундаментално от това, а именно системата на Федералния резерв на САЩ. Както гласят легендите, организацията е била замислена в началото на миналия век от групата на същите тези банкери – Морган, Рокфелер, Кун, Лоеб, Голдман, Мелън, Сакс, Дюпон и пр. Решаващото сливане става в края на ноември 1910 г. в ловната хижа на Джон Морган на остров Джекил, близо до източното крайбрежие на Съединените щати.

Дата: 08.05.2015 02:10
Източник: Любословие по в. Десант – стр. 34; 35