journalistИнтересът на ученици, студенти, любители фотографи и граждани от всички райони на столицата и Софийска област към фотоконкурса „Европейски проекти за красива България” расте с всеки изминал ден.

Промяната на София чрез европейски средства е факт. Това прави лесна на пръв поглед работата на всеки, който има желание да премери сили чрез заснетия от него обект и се бори за голямата награда – фотоапарат.

“Телефонните запитвания към нас за условията на надпреварата, сроковете и наградите са ежедневни. Искам още веднъж да напомня, че те са обявени на сайта на Столична община и на Портала Структурни фондове на ЕС. Очаквам интересът към фотоконкурса да нарасне още повече”, заяви управителят на ОИЦ-София Елза Григорова.

Целта на конкурса е да се покаже променената градска среда през погледа на обектива – природни, културни, исторически обекти и съпътстващи събития – възстановени, изградени и проведени с европейски средства. Срокът за получаване на фотографиите е до 17:00 ч. на 4 май 2015 г.

В Деня на Европа – 9 май, в Музея за история на София ще бъде открита изложба с 30 от най-добрите фотографии, участвали в конкурса “Европейски проекти за красива България”.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.