Mila-Santova-13Родена на 6 април.

Ст. н. с. I ст. проф. Мила Сантова е български изкуствовед.
Доктор на изкуствознанието.

Директор на Института за фолклор при БАН. Ръководител на секция “Пластичен фолклор”.
Хоноруван професор в НХА – София и в ПУ “Паисий Хилиндарски”.
Член на Международната организация за народно изкуство и традиции към ЮНЕСКО и на Международния съвет за музеите (ICOM); член-кореспондент за България на Европейската мрежа НЕТ и на Българската национална комисия за ЮНЕСКО.
Автор на 7 книги и над 200 публикации в областта на фолклористиката, изкуствознанието, етнологията и културната антропология.