todor tanevНа пресконференция днес образователният министър Тодор Танев обясни, че обмисля да въведе 4-степенна система на образование у нас. Промяната включва създаване на колежанска степен след средното образование и Центрове за върхови постижения като краен етап.

Това е една от първите конкретни идеи на проф. Танев за реформа в образователната система. “Сега вече мога да говоря за реформи”, заяви днес министърът – повече от четири месеца след началото на новия кабинет

Министърът поясни, че степените ще са „предучилищно и училищно”, „колежанско”, което по думите на министъра ще е вид професионално, „Висше образование”, както и „центрове за върхови постижения”.

По думите на Тодор Танев идеята за 4-степенно образование ще бъде обмислена и може да бъде въведена до края на тази календарна година. „Обмисляме и ще предложим за обсъждане в най-скоро време на четиристепенна система на образование в България.

Първа степен е предучилищно и училищно, втората над нея ще бъде колежанското образование, което е вид професионално образование и е по друг закон, в което с минимални, но ключови промени е възможно да се получи това хибридно интегрално начало, както е в Австрия, Швейцария. Третата степен е висше образование, четвъртата степен са центровете за върхови постижения или клъстери”, обясни проф. Танев.
Министърът обясни, че се обмисля и инкриминирането на посегателство над учители, като предстои тази идея да бъде обсъдена с новият МВР министър. Според просветния министър насилието и неуважението в училище са сред основните проблеми, а за дрогата се говори все по-малко.
Министърът посочи, че втората стъпка по пътя към реформирането на българското образование е засилването на социалната корпоративна отговорност. За целта МОН ще учреди награда на името на братята Евлоги и Христо Георгиеви, която ще се присъжда за меценатство в областта на образованието и науката.
Друга мярка, която предлага екипът на образователния министър, е разработването на план за въвеждане на информационните технологии в училище.
Тодор Танев обяви още, че майчиният език ще бъде задължително избираема дисциплина. Предметът нито ще отпадне, нито ще бъде задължителен.

“Без революция, с ефективни и минималистични намеси.” Така проф. Танев описа исканата от него реформа в образованието.

Любословие по Агенция КРОСС; capital.bg