Иво-ДрагановТой е  роден през 1951 г. в София. Завършва „Кинознание” в НАТФИЗ. Работил е като изпълнителен директор на телевизия „Европа”, програмен директор на Канал 1 на БНТ, заместник-директор по въпросите на филмопроизводството в БНТ, заместник-директор на Българската национална филмотека. В периода 1997-2001 г. е член и секретар на НСРТ.

През 1997 г. е главен съветник на заместник министър-председателя Веселин Методиев.

Професионална реализация:
2012 – Доцент по театрално и филмово изкуство/телевизия/
2012 -“Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст” -монография,изд. НБУ
2012 – Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ – от квотата на СБФД
2011 – Главен асистент по телевизия в ДТК-МФ при НБУ
2011 – Годишната награда на Българската филмова академия за филмова критика
2011 – Защита на докторска дисертация на тема “Особености на телевизионния мениджмънт”- код 050803; доктор по кинознание,киноизкуство и телевизия
2010-2011 Председател на Държавната комисия за отпускане на субсидии за документално кино
2011 Драматургичен консултант по проекта за игрален филм “Дългият път на Любо Крокодила”
2008 – 2009 главен мениджър на телевизия ББТ,
2008-2009 драматургичен консултант на три сериен документален телевизионен филм “Здравей Папуа”
2008-2009 – член на Държавната комисия за отпускане на субсидии за документално кино
2006-2009 Член на Комисията за етика в електронните медии, издигнат от АБРО
2004 -преподавател в НБУ; консултант по мениджмънта на кабелни телевизии и
2003- Редактор на научнопопулярни филми,програмен консултант на радиостанции ,участник в
проект за учебна телевизия и дистанционно обучение
2ОО2 Изпълнителен директор на Телевизия ЕВРОПА
1998 – 2ОО1 Преизбран за член и секретар на НСРТ във връзка с новия Закон за радио и телевизия.
Декември 1997 Избран за член и секретар на Националния съвет за
радио и телевизия по предложение на СБФД от 28-то Народно събрание с решение от 09.12.1997, публикувано в ДВ бр. 119/12.12.1997 г.
Август 1997 Главен съветник на заместник министър-председателя Веселин Методиев.
Февруари 1996 Хоноруван преподавател по драматургия на телевизионни предавания, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София.
Октомври 1995-Август 1997 Директор “Връзки с обществеността”, София ИНС.
1993-1995 – Представител на БНТ в Програмния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия.
Май 1993-Август 1995 Програмен директор, Канал 1, Българска Национална телевизия
Август 1992-Май 1993 създател на проекта и заместник-директор по въпросите на ТВ филмопроизводството, БНТ.
Януари-Юли 1992 Заместник-директор, Българска Национална Филмотека.
Октомври 1991-Декември 1996; Преподавател, “Организация и финансиране на телевизионното и филмовото производство” – Нов Български Университет.
1987-1991 Редактор, Студия за научнопопулярни и документални филми “Време”;Студия за игрални филми “Бояна”; Студия за телевизонни филми “Екран”; студия за рекламни филми “Спектър”.
1982-1986 Програмен редактор на късометражни филми, отдел “Репертоарен”, ДП “Разпространение на филми”.
1972-1982 Организатор и директор на филмова продукция, Студия за игрални филми “Бояна”.
Академична дейност:
(Хронология на заеманите от лицето длъжности)
1985-1988 г. извънщатен сътрудник към НОИ-БАН
1991-1996 – хоноруван преподавател в НБУ –
от 1996 – хоноруван преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”
2004 – щатен преподавател в НБУ
2011 – доктор
2012 – доцент
Научни публикации:
( Доклади – на семинари и научни конференции с международно участие
Статии – над 500 за кино и ТВ
Студии -1 “Особености на телевизионния мениджмънт”
Монографии)-“Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст”
Проекти:
(реализирани проекти, изложби, спектакли,филмография)
1992 година съавтор в проект за създаване на телевизионно филмопроизводство в БНТ на продуцентски принцип.
1997 – създател на организационно-управленската структура на НСРТ
1995 г. Гала-концерт с филмов спектакъл в НДК”Незабравима филмова музика” излъчен по Канал 1 на БНТ по случай 100годишщнината от откриването на киното.
1996 – съавтор на предаването “Футболист на годината”
1984- досега – автор на сценарии за документални филми, ТВ предавания, редактор и драматургичен консултант на филми и ТВ предавания.
Награди:
(Получени награди в хронологичен ред)
1987 – Награда на Съюза на българските писатели за радиодраматургия
2006- Диплом за европейски дух и партньорство от фестивала “Българската Европа” -Русе
2005 – Медал “Партньори за хуманен свят” от фондация “Помогни на нуждаещите се”
2011 г.Годишна награда на Българската филмова академия за филмова критика
Членство в професионални организации:
(не е задължително)
Други:
2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино
1990 Член на Съюза на българските филмови дейци – секция “Драматургия”.
1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.
1995-1999 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.
Лични данни:
Английски – работен, френски и руски.
Шофьорска книжка
ОБРАЗОВАНИЕ
Август 1999 Информационна агенция на САЩ Бюро за образование и култура към Международния отдел на USIA -Telecommunications in the USA на федерално, щатско и градско ниво.
Декември 1998 Правно регулиране във Франция към Агенцията по националните честоти. Върховен съвет по аудиовизия.
Май-Октомври 1994 Курс “Ефективният мениджър” – Висше училище по мениджмънт – в алианс с Open University-London.
Янаури 1994 Курс по телевизионен мениджмънт – Senior
Management Course – BBC – Wales – The Thompson Foundation.
1976-1981 ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност Кинознание.
2008-2011 НБУ – доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия
2012 НБУ – доцент

Публикации:

НАУЧНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Драганов И. – “Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст” – монография изд. НБУ -2012 г.
Драганов И.-“Особености на телевизионния мениджмънт” – дисертация – изд. “Валентин Траянов”-2011
Драганов И. „За някои аспекти на телевизионното програмиране” – Списание КИНО 20 стр. бр.1/2008 г.
А2. Драганов И. „Телевизионен мениджмънт” – Списание КИНО 20 стр. бр.2/2008 г.
А3. Драганов И. „Войната на светлосенките” – Списание КИНО 10 стр. бр.5/2008 г.
А4. Драганов И. „ТВ ЕВРОПА+ или липсващото лице на ЕС” Списание КИНО – 6 стр. бр. 6/2008 г.
А5. Драганов И. „ Социокултурната реализация на документалното кино” – Списание КИНО – 7 стр. бр.6/2009 г.
А6. Драганов И. „бТВ – „други измерения, други пространства” – 8 стр. Сборник – „бТВ – Новата визия” – издател „Фондация „Медийна демокрация” – 2009 г.
А7. Драганов И. „Развитие на обществената и търговска телевизия в Европа – базови изисквания на директивата „Телевизия без граници” – Списание КИНО – 15 стр. бр. 2/2010 г.
А8 Драганов И. „Изгубени в прехода” – проблеми на филмовото производство в общия цивилизационен контекст на България – 15 стр. Списание КИНО, бр. 5/6 2010 г
А9 Драганов И. “Биографията на една филмова поредица или неофициалната история в документалното кино” – 7 стр. Списание КИНО, бр.1/2011 г.
А10 Драганов И. “Светлини и сенки на фестивала на документалното кино” -4 стр. Списание Кино, бр.1/2011 г
А11 Драганов и. “Въпрос не само на гледна точка” сп.КИНО бр.4/2011 г./проблеми в управлението и финансирането на аудиовизуалните изкуства./
А12 “Проблеми на телевизионното програмиране” Списание КИНО бр…/2012 г.
Academic Society in the Public Electronic Media Area DREAM-TV, Ivan Draganov, New Bulgarian University
списание НАУКА -2011 г извънреден брой
“Формиране на българския телевизионен пазар със средствата на лицензирането” – 35 стр.годишник ДТК 2011/2012
„Проблеми на телевизионното програмиране” – 9 стр. Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.
А14 Драганов И. “Проблеми в развитието на аудиовизуалната индустрия у нас.” -Годишник на департамент “Телекомуникации” при НБУ 37 стр. -2011/12 г.
А15 Драганов И. „Да рисуваш със светлината” – 6 стр. Списание „Кино” – бр.3 /2012 г.
ТЕЛЕКОМ-07 – Доклади Драганов И., Метев Ж. „Маркетинг управление и технологично развитие на търговско радио в България”
А9. ГОДИШНИК НА ДТК 07/08 пролет/есен Драганов И. „Телевизионно управление”
А10. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „АСПЕКТИ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ НОВИНИ ВЪРХУ АУДИТОРИЯТА»
А11. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „Липсващата паневропейска телевизия. Възможности за мултинационален и междукултурен диалог в рамките на ЕС”
А12. „CHALLENGES FOR INDUSTRY-ACADEMIA COLLABORATION” WORKSHOP, 23-24 November 2009, Inter Expo Centre, Sofia, 147, Tzarigradsho shosse Blvd. Co-organizers: Sofia University, Bulgarian Academy of Sciences, Ministry of Education, Youth and Science Драганов И. „Проблеми на телевизионното програмиране” – Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.
А15 Драганов И. „Да рисуваш със светлината” – Списание „Кино” – бр. 3 /2012 г.
1999 Участие в представянето на 20-те най -добри филми на 20 век.
1995 Участие в представяне на “Футболист на годината”
1995 Автор на идея и съсценарист на концерт-спектакъл “Незабравима филмова музика”, НДК-Зала 1, излъчен на 28. декември по случай стогодишнината на киното по Канал 1 на БНТ.
1976-2ОО3 Автор на над 600 статии по проблеми на киното, телевизията и визуалната култура в централния софийски печат.
1986-1990 Автор на сценарии на документални филми, сред които “На бригада … като на бригада”, “Играчка-плачка”, “Кръговрат”, “Нощна София”, “Двойния ад” и др.
1987-1991 Редактор, научнопопулярни и документални филми, студия “Време”.
1988 Редактор, “Бягащи кучета” – игрален филм, студия “Бояна”.
1985-1988 Извънщатен сътрудник, секция “Кино”, Научно обединение по изкуствознание, БАН-проблеми на социалната реализация на документалния филм.
1987 Автор на радиопиесата “Лека нощ ми каза…”
Годишна награда на Съюза на българските писатели за най-добра радиопиеса “Стара, стара приказка”
1986 Втора награда /първа не е присъдена/ за радиопиесата “Стара, стара приказка” в
национален анонимен конкурс на Българското радио.
Автор на литературната идея на документалния филм “Дом 8” на режисьора Николай Волев, получил 16 международни, 1 национална и 1 световна награда.
1985 Извънщатен сътрудник по филмовата част на изследването за спонтанно възникващите младежки групи. Научен институт за изследване на младежта.
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
2012 – Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ -МК
2010 Член на Есдпертния съвет при СЕМ
2006 -2009 Член на комисията по етика в електронни медии – избран от независимата квота от АБРО.
2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино
1990 Член на Съюза на българските филмови дейци – секция “Драматургия”.
1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.
1995 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски – работен
Също така френски и руски.
Шофьорска книжка

Контакти:
E-mail: idraganov@nbu.bg