Snezhana TodorovaСофия да стане център на журналистите от Югоизточна Европа, предлагат чуждестранни творчески организации

Снежана Тодорова, която досега бе изпълняващ длъжността председател на VC на Съюза на българските журналисти, бе избрана вчера от Общото събрание на СБЖ за титуляр на поста с 62 от общо 108 гласа. Отчетно-изборното Общо събрание на съюза бе свикано на 14 и 15 март,след като съдът се произнесе в полза на СБЖ по жалба, заведена срещу съюза преди около три години и половина. Жалбата оспорваше легитимността на свиканото по онова време Общо събрание и на всички негови решения. По тази причина в последните години СБЖ се ръководеше от и.д. председател.

За ръководния пост в СБЖ вчера бяха номинирани 10 журналисти, от които четирима си направиха самоотвод. Освен Снежана Тодорова, за председател се състезаваха Валентин Колев, Емил Розов, Крум Благов, Петьо Блъсков и Светослав Терзиев, които не получиха нужния брой гласове. За председател на Контролния съвет на СБЖ бе избрана Венка Ризова, а за шеф на комисията -по журналистическа етика Мария Нецова.

В събота ОС прие декларация, която публикуваме отделно на стр. 18. То обсъди и прие отчета на досегашното ръководство за дейността на съюза и финансовия му отчет. В изказванията преобладаваше желанието СБЖ да засили синдикалната си дейност и защитата на професионалните и трудовите права на журналистите. В СБЖ членуват около 4100 журналисти, приходите му в момента са 1,63 млн. лв.

На форума стана ясно, че е постъпило предложение от чуждестранни журналистически структури София да се превърне в център на организация на журналистите от Югоизточна Европа. Освен това се разора, че община Самоков възнамерява до края на година да издигне паметник на Константин фотинов, родоначалник на българската журналистика.

Очаквайтае списък на Управителния съвет на СБЖ. До късно снощи бяха избрани само Валери Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Светослав Терзиев.

Любословие по в. Дума 16.03.2015