sbj_8329В днешния втори ден на Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на българските журналисти за председател на най-голямата журналистическа организация в България бе избрана Снежана Тодорова.

От общо подадени 109 бюлетини, от които 1 невалидна, кандидатите за председател на СБЖ са получили следния брой гласове, както следва:

за Снежана Тодорова са гласували – 62

за Светослав Терзиев – 16

за Крум Благов – 9

за Валентин Колев – 8

за Петьо Блъсков – 7

за Емил Розов – 6

Източник: СБЖ