Радващият се на огромна популярност учебник „Теория и практика на консултирането и психотерапията“ ще бъде по книжарниците до броени дни. Авторът – видният проф. Джералд Кори, въвежда читателите в психотерапията и запознава с основните терапевтични модели в консултирането на лесен и разбираем език.

POtebpoved-new

В основополагащия труд „Теория и практика на консултирането и психотерапията“ проф. Джералд Кори ни въвежда в единайсетте основни терапевтични подхода на консултирането и психотерапията. Ученият разглежда ключовите понятия на всеки подход, неговите характеристики като терапевтичен процес и целите му, взаимоотношенията клиент–терапевт и конкретните процедури, използвани в практиката на консултирането. Предлаганата в учебника информация помага да се изгради балансирано мнение за основните цели на всеки от теоретичните подходи в психотерапията и запознава читателите с практическите техники, които обикновено се използват от консултантите, практикуващи по тези подходи. Радващият се на огромна популярност учебник помага на студентите и заинтересуваните да сравнят и съпоставят терапевтичните модели. Джералд Кори демонстрира как може да бъде приложена всяка една от теориите чрез клиничния случай на Стан. Проф. Кори определя целите на своя труд така: „Тази книга е написана за курсовете по психологическо консултиране за бакалаври, магистри и докторанти по психология и за подготовка на консултанти, специалисти по човешки услуги и за професиите от областта на психичното здраве. Тя представя основните концепции и практики в съвременните терапевтични системи и обсъжда някои етични и професионални въпроси в консултативната практика. Книгата цели да научи студентите да избират интелигентно от различните теории и техники и да започнат да развиват личен стил на консултиране.“

Джералд Кори е лицензиран психолог и почетен професор на Калифорнийския щатски университет във Фулъртън. Член е на множество асоциации по психология. Води бакалавърски, магистърски и докторантски курсове по групово консултиране, по теория и практика на консултирането и по професионална етика. Автор е на 16 учебника по консултиране и на повече от 60 статии и професионални публикации. Заедно със съпругата си провежда семинари по групово консултиране за професионалисти в областта на психичното здраве в редица световни университети. Участник е и в множество научни конференции.

„Теория и практика на консултирането и психотерапията“ на почетния професор от Калифорнийския университет Джералд Кори запознава читателите с единайсетте основни подхода в консултирането и психотерапията. Дълбоките познания на автора и изключителният му опит правят книгата задължително четиво за всички интересуващи се от темата.

 

По темата работи: Мария Тодорова, 13.03.2015г.